smartslider3[1]

Program 2014


 

Słowo wstępne

 

Szanowni państwo.

Idea Festiwalu Edukacji Zawodowej zrodziła się wśród ludzi, dla których nauczanie to pasja, dlatego wiem, że udział w nim dostarczy wiele radości i rozwinie nowe zainteresowania. Celem tego projektu edukacyjnego jest promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym. Organizuję ten Festiwal po raz trzeci i widzę, z jakim zaangażowaniem młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach: warsztatowych, laboratoryjnych, pokazowych, ćwiczeniowych, dlatego też, by sprostać oczekiwaniom, w tym roku odeszliśmy od zajęć wykładowych, a skoncentrowaliśmy się na zajęciach aktywizujących młodych ludzi. Przekazuję bogatą i interesującą ofertę zajęć, które odbędą się podczas III Festiwalu Edukacji Zawodowej i jestem przekonany, że nie tylko poszerzą zainteresowania młodzieży, ale także pomogą podjąć trudną decyzję wyboru dalszego kierunku kształcenia. Niech w tegorocznej edycji Festiwalu przyświeca nam myśl, że sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Serdecznie zapraszam.

Paweł Klimaszewski Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie

 

Oferta i charakterystyka zajęć festiwalowych

 

Uroczysta inauguracja III Festiwalu Edukacji Zawodowej

Aula szkolna

25.03.2014

8:45 – 9:00

 

Pokazy i prezentacje

Wtorek 25 marca 2014 r.

P1

Chemiczne rebusy – pokaz

Liczba miejsc 100

9.00 – 9.50

11.00 – 11.50

Aula

Prowadząca: dr hab. Joanna Cabaj, Politechnika Wrocławska

 

P2

ATeGROM grupa szybkiego reagowania – pokaz

Liczba miejsc bez ograniczeń

1000 – 1050

Dziedziniec szkoły

Prowadzący: ATeGROM

 

Środa 26 marca 2014 r

P3

Graj i wygrywaj symulatory i gry komputerowe

programowanie z pasji i zabawy

Liczba miejsc 30

Czas 50 min

Aula

Prowadzący: Blink.Pro

 

Z1

Kierunek kopalnia – pomiary geodezyjne

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Hol parteru

Prowadzący: Marcin Broniarz

Zajęcia z miernictwa górniczego. Uczniowie będą mogli dokonać pomiaru odległości dalmierzem laserowym, wysokości za pomocą niwelatora oraz kątów poziomych za pomocą teodolitu.

 

Z2

Co jak zmierzyć – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 040

Prowadzący: Andrzej Morawiecki

W dostępnej formie warsztatowej pod kierunkiem nauczyciela uczniowie będą mogli zapoznać się z metodami pomiarów oraz nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi.

 

Z3

Orkiestra szkolna – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 120

Prowadzący: Krzysztof Augustyniak

Warsztaty dla chętnych obejmować będą następującą tematykę:

- podział instrumentów dętych

- wpływ gry na życie człowieka

- wykorzystanie instrumentów dętych w różnych gatunkach muzyki

- pokaz gry na kilku instrumentach

- zapoznanie się z instrumentami i próby „gry” przez uczestników

 

Z4

Czysta woda zdrowia doda – zajęcia laboratoryjne

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 211

Prowadząca: Elżbieta Trocińska

Uczniowie klas w zawodzie technik ochrony środowiska pomogą przy badaniu różnego oblicza wody. Zestaw doświadczeń umożliwi wykrycie substancji znajdujących się w roztworach pod wspólną nazwą „woda” oraz w powszechnie spożywanych napojach.

 

Z5

Na ziemi w wodzie i w powietrzu – warsztaty

Liczba miejsc 10

Czas 50 min

Sala 111

Prowadzący: Ryszard Maciak

Nauczyciel w formie warsztatowej przedstawi cykl pokazów i ćwiczeń, prezentujących zjawiska fizyczne zachodzące wokół człowieka, nie tylko te, które są objęte szkolnym programem nauczania.

 

Z6

Fizyka jest ciekawa – zajęcia laboratoryjne

Liczba miejsc 15

Czas 100 min

Sala 113

Prowadzący: Robert Kędzia

Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z elementami mechanik klasycznej, elektryczności i magnetyzmu, akustyki, optyki oraz termodynamiki poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i pomiarów wielkości fizycznych.

 

Z7

Chemiczne łamigłówki – warsztaty

Liczba miejsc15

Czas 50 min

Sala 213

Prowadząca: Aleksandra Kułaczkowska

Podczas warsztatów prowadzący będzie próbował wyjaśnić i omówić właściwości chemiczne niektórych substancji, posługując się prostymi doświadczeniami chemicznymi. Uczniowie będą wykonywać między innymi wybuchowe jajka niespodzianki, tęczową kredę do pisania po tablicy.

 

Z8

Zawody przyszłości – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 118

Prowadząca: Bożena Pahuta

Nauczyciel – doradca zawodowy przekaże młodzieży informacje dotyczące możliwości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie, pod kątem możliwości kształtowania ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie dowiedzą się, jakie kierunki są preferowane przez pracodawców i jaką szkołę skończyć, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

 

Z9

Czy nowa szkoła jest jaskinią potwora – jak poradzić sobie ze stresem – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 127

Prowadząca: Monika Marszałek

Głównym celem zajęć jest poznanie strategii radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych. Młodzież poprzez gry integracyjne doskonali umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz wypracowuje skuteczne sposoby radzenia sobie z lękiem. Uczestnicy zajęć poznają również elementy treningu relaksacyjnego.

 

Z10

Motoryzacja PRL-u – ciekawostki po angielsku – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 110

Prowadzący: Miczał Cierniak Hubert Sobiesiński

Wystawa motoryzacyjna aut z epoki PRL opracowana w języku angielskim, wystawa części samochodowych opisanych w języku angielskim pochodzących z zabytkowych aut produkowanych w Polsce w latach 1945 – 89. Projekcja filmu podsumowująca wystawę.

 

Z11

Kurs operatora ładowarki – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 201

Prowadząca: Patrycja Dąbrowa

Zajęcia mają na celu przedstawienie elementów budowy ładowarki kopalnianej oraz ilustrację warunków jej pracy. Uczniowie będą mieli możliwość zdalnego sterowania miniaturkami ładowarek

 

Z12

Podłącz instalację oświetleniową w swoim domu – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 038

Prowadzący: Marek Jasiński

Warsztaty pozwalające na połączenie instalacji oświetleniowej w swoim domu z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych tablic ćwiczeniowych. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z elementami instalacji oświetleniowej, poznać ich zasadę działania oraz podłączyć wybrane obwody.

 

Z13

Nie bądź obojętny – warsztaty pierwszej pomocy

Liczba miejsc 9

Czas 100 min

Sala 303

Prowadzący: J. Konrad-Steć, A. Łasicka, W. Durkacz

Drużyna ratownicza zaprezentuje pokazy pierwszej pomocy, m. in. nagłe zatrzymanie krążenia, wypadek rowerowy, omdlenie. Przedstawimy gimnazjalistom zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bandażowania, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

 

Z14

Mechatroniczne układy sterowania – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 100 min

Sala 217

Prowadzący: K. Matysiak, M. Szymański

Prowadzący zajęcia zapozna uczestników warsztatów z budową i zasadą działania elektropneumatycznych układów sterowania. Uczniowie będą mieli możliwość symulacji mechatronicznych układów sterowania w programie FluidSim oraz samodzielnego montażu i uruchomienia prostych układów sterowania złożonych m.in. z zaworów, siłowników i czujników.

 

Z15

Ratownictwo górnicze – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 108

Prowadzący: Anna Ślusarczyk

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z budową, zasadą działania i obsługą aparatu ucieczkowego oraz pracą ratowników górniczych.

 

Z16

I ty możesz zrobić bryłę! –warsztaty

Liczba miejsc 20

Czas 50 min

Sala 219

Prowadzący: T. Cielewicz, E. Opanowicz

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Uczniowie będą rozwiązywali krzyżówkę matematyczna oraz sporządzali modele wybranych wielościanów. W czasie warsztatów zostaną wykorzystane przez uczniów klocki do budowy brył przestrzennych.

 

Z17

Czy wiesz co pijesz? – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 107

Prowadzący: Barbara Herudzińska-Młynarz

Na zajęciach zostanie omówione pojęcie wody źródlanej, sodowej, mineralnej i leczniczej oraz skład chemiczny tych wód. Uczestnicy dowiedzą się jaka jest mineralizacja znanych na rynku wód. W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli określić właściwości organoleptyczne każdego z rodzajów wód.

 

Z18

Zbrylmy się! – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 4

Prowadzący: Anita Wiśniewska, Dorota Cierniak

Zajęcia warsztatowe pokażą zasady tworzenia brył geometrycznych techniką origami. Origami to sztuka składania papieru, gdzie punktem wyjścia ma być kwadratowa kartka papieru, której nie wolno ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać i z której poprzez zginanie tworzone są przestrzenne figury.

 

Z19

Zaliczyć glebę… – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 213

Prowadzący: Elżbieta Semik

Doświadczenia będą się odbywać z badania własności sorpcyjnych gleb, wapnowania gleb oraz analizy granulometrycznej gleby.

 

Z20

Układanki logiczne – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 109

Prowadząca: Małgorzata Bużdygan

Genialna zabawa dla dzieci i dorosłych. Mimo, że łamigłówka składa się tylko z czterech elementów, nie jest to wcale proste zadanie. Z drewnianych puzzli można ułożyć tytułową literę T oraz dziesiątki innych, ciekawych wzorów.

 

Z21

Mikroświat – co możemy zobaczyć w kropli wody? – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 315

Prowadząca: Emilia Badaczewska

Zajęcia praktyczne doskonalące umiejętności obsługi mikroskopu. Na początku krótkie wprowadzenie dotyczące budowy mikroskopu i przygotowanie preparatów mikroskopowych. W trakcie zajęć młodzież będzie oglądać przygotowane przez siebie preparaty i rozpoznawać drobne organizmy żyjące w wodzie. Najciekawsze preparaty oglądane będą przy pomocy kamery i wyświetlane na dużym ekranie.

 

Z22

Zostań geologiem – określanie własności minerałów – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 116

Prowadząca: Magdalena Jankowska-Groch

Warsztaty będą polegały na rozpoznawaniu minerałów i skał oraz badaniu ich własności takich jak: barwa, połysk, rysa, łupliwość, twardość.

 

Z23

Klimat kopalni – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 117

Prowadząca: Elwira Waczur

Uczniowie z pomocą nauczyciela wykonają ćwiczenia z zakresu pomiarów warunków klimatycznych.

 

Z24

Wieża pragnień – zawód w pięciu odsłonach – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 100 min

Sala 027

Prowadząca: Krystyna Marcinkiewicz

We wspólnej zabawie gimnazjaliści wykonają m. in. sadzonki zdrewniałe, załadują siewnik i wysieją nasiona, skomponują wieżę kwiatową i przytną trawę ozdobną. Uczniowie klas w zawodzie technik architektury krajobrazu pokażą maszyny i narzędzia oraz swoje prace.

 

Z25

Napięcie rośnie… – warsztaty

Liczba miejsc 10

Czas 100 min

Warsztaty szkolne

Prowadzący: Bogdan Widajewicz

Uczestnicy w grupach zbudują silniki elektryczne i sprawdzą ich żywotność, będą tworzyć duże bańki mydlane i dowiedzą się co to jest napięcie powierzchniowe. Wykonają pistolety pneumatyczne i sprawdzą się w turnieju.

 

Z26

Czy każdy może zrobić grę komputerową? – warsztaty

Liczba miejsc 15

Czas 50 min

Sala 15

Prowadząca: Agnieszka Kruk

Przekonanie, że każdy może stworzyć grą komputerową bez dodatkowych umiejętności, było kiedyś zupełnie szalone. Jaszcze nic straconego i zawsze można być twórcą, a nie tylko graczem. Wasz projekt będzie nie tylko atrakcyjny dla Waszych koleżanek i kolegów, ale także będzie pokazywał nową wiedzę i uczył nowych umiejętności. Przy takim zajęciu można się naprawdę świetnie bawić.

 

Z27

Jak łatwo można zbudować stronę www… – warsztaty

Liczba miejsc 10

Czas 50 min

Sala 26

Prowadzący: Paweł Karaniklew

Chcesz stworzyć stronę internetową, ale nie znasz języka HTML ani innych niezbędnych technologii? Potrzebujesz łatwego rozwiązania z dużymi możliwościami? Na warsztatach poznasz prosty sposób na budowę strony internetowej.

 

Z28

Jak złożyć peceta? – warsztaty

Liczba miejsc 10

Czas 50 min

Sala 16

Prowadzący: Tomasz Zbylski

Zajęcia mają na celu przedstawienie elementów budowy komputera klasy PC. Przy pomocy starszy kolegów z klas w zawodzie technik informatyk, gimnazjaliści będą mieli możliwość złożenia całego komputera.

 

Z29

Internetowa sieć domowa – warsztaty

Liczba miejsc 10

Czas 50 min

Sala 122

Prowadzący: Paweł Domin

Zajęcia pokazują jak stworzyć domową sieć komputerową oraz odpowiednio ją zabezpieczyć i skonfigurować.

 

Z30

Z Unią za pan brat – pokaz multimedialny oraz quiz wiedzy

Liczba miejsc 20

Czas 100 min

Sala 202

Prowadzący: Anna Kirchner, Ewalina Potocka

Oglądając prezentację multimedialną uczniowie poznają historię powstania Unii Europejskiej, jaj hymnu, struktur i instytucji. Pokaz przybliży wiedzę o Unii i krajach członkowskich, a quiz wiedzy będzie podsumowaniem zajęć, które zakończą się rozdaniem uczestnikom nagród i upominków.

 

Z31

Zajęcia na strzelnicy – pokaz i ćwiczenia

Liczba miejsc 12

Czas 50 min

Sala 301

Prowadzący: ATeGROM

Pokaz i nauka dynamicznego strzelania do tarcz, a także propagowania sportu ASG (Air Soft Gun), po zajęciach możliwa sesja fotograficzna.

 

K1

Konkurs wiedzy technicznej

Liczba miejsc 40

Czas 100 min

Sala 116

Organizatorzy: E. Waczur M. Jankowska-Groch

Konkurs dla gimnazjalistów z zakresu wiedzy technicznej zostanie przeprowadzony w dniu 26 marca 2014 r. w godz. 9.00 – 11.00. Każda szkoła deleguje maksymalnie sześciu swoich uczniów. Zgłoszenia proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.03.2013 r. Regulamin konkursu znajduje się na stronie 12 Dla zwycięzców są przewidziane ciekawe nagrody.

 

Regulamin Konkursu Wiedzy Technicznej

 

Turniej podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test z użyciem programu TESTICO składający się z pytań zamkniętych dotyczących zagadnień z dziedzin: geologia, informatyka, mechanika, elektryka oraz elektronika, matematyka, geografia i chemia. Każde pytanie ma jedną prawidłową odpowiedź. Za poprawne wskazanie odpowiedzi uczestnik otrzyma 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych za błędne odpowiedzi. W etapie tym zostanie wyłonionych pięciu finalistów, którzy przejdą do etapu drugiego. W etapie drugim każdy z finalistów odpowiadać będzie na pytania otwarte z dziedzin wymienionych wyżej. Pytania podzielone są na dwie grupy: pierwsza z podpowiedzią za 1 pkt oraz druga: bez podpowiedzi za 2 pkt. Finalista powinien odpowiedzieć na zadane pytanie w ciągu 1 minuty, po tym czasie odpowiedź nie będzie punktowana. W przypadku uzyskania przez finalistów tej samej liczby punktów odbędzie się dogrywka. Pytania otwarte będą zadawane do pierwszego popełnionego błędu przez któregokolwiek z finalistów. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju będzie czuwać Jury. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący Jury. W przypadku udzielenia finaliście podpowiedzi przez widzów, zadane pytanie zostanie odrzucone, a finalista w tej kolejce nie otrzyma drugiego pytania.

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider