Slider

Słowo wstępne

Niezmiernie miło jest nam przedstawić ofertę Festiwalu Edukacji Zawodowej. Projekt ów ma na celu zaprezentowanie uczniom szkół gimnazjalnych możliwości, jakie niesie ze sobą kształcenie zawodowe. Młodzi ludzie powinni, przed podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej, poznać ofertę edukacyjną proponowaną przez lokalne środowisko, by dzięki temu w sposób zdecydowany podjąć dorosłą decyzję o przyszłym kierunku kształcenia.

Uroczystej inauguracji Festiwalu Edukacji Zawodowej w CK Muza dokona: prof. dr hab. inż. Edward Kowal wykładem: Szkolenie zawodowe – czy się opłaca?

Przygotowaliśmy bogatą ofertę: wykładów, warsztatów, wystaw, konkursów, by w sposób rzetelny przedstawić możliwości edukacyjne kształcenia zawodowego. Chcemy, by młodzi ludzie wyrazili swe poglądy na temat szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego, dlatego zapraszamy ich do rozmów, czemu służyć ma debata oksfordzka Edukacja zawodowa czy ogólnokształcąca w XXI wieku? W debacie uczestniczyć będzie młodzież lubińskich techników i liceów ogólnokształcących, zaś młodzież gimnazjum będzie mogła poznać argumenty swoich starszych kolegów i zdecydować, która forma edukacji bardziej spełnia ich oczekiwania.

Idea Festiwalu Edukacji Zawodowej zrodziła się wśród ludzi, dla których nauczanie jest pasją, dlatego mamy nadzieję, że udział w nim dostarczy wiele radości i rozwinie nowe zainteresowania.

 

1 2
3 4
5 6
 7 8
9 10
11 12
13 14

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider